⛔ Cách khắc phục lỗi “The program can’t start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is…"⛔ Trong video này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách khắc phục lỗi “The program can’t start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1.0.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem”
☑ Cách tải và cài đặt Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015.
🌐 Website:
🙋 Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Information Technology

Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Khác: https://southtexasrefugees.org/cong-nghe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận