20111117, Phân, biệt, vàng, da, tắc, mật, và, vàng, da, tăng, bilirubin, trực, tiếp

Xem Thêm Bài Viết Về Sức Khỏe Khác: https://southtexasrefugees.org/suc-khoe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/