Bác Làm Vườn Và Con Chim Sâu – Trúc Nhân – Chung kết Bài hát Việt 2013Bác Làm Vườn Và Con Chim Sâu – Trúc Nhân – Chung kết Bài hát Việt 2013 Sáng tác: Lê Đức Hùng.

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Về Âm Nhạc Khác: https://southtexasrefugees.org/am-nhac

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận