Bài thơ: EM VẼ BÁC HỒ (Thy Ngọc)EM VẼ BÁC HỒ (Thy Ngọc)

Em vẽ bác Hồ
Trên tờ giấy trắng
Em vẽ vầng trán
Trán Bác Hồ cao
Em vẽ tóc râu
Chỉ vờn nhè nhẹ
Em vẽ Bác Hồ
Hai cháu hai bên
Cháu bắc bên này
Cháu Nam bên ấy
Vẽ hết trang giấy
Toàn những thiếu nhi
Theo bước Bác đi
Khăn quàng đỏ thắm
Em vẽ chim trắng
Bay trên trời xanh
Em đề dưới tranh
” Đời đời ơn Bác”

EM VẼ BÁC HỒ, Thy Ngọc

Xem Thêm Bài Viết Về Giáo Dục Khác: https://southtexasrefugees.org/giao-duc

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận