[BEAT NAM] Đúng Người Đúng Thời Điểm | Thanh Hưng | Official BeatSong : Đúng Người Đúng Thời Điểm – Karaoke (Tone Nam) -Beat : Tuyền Key -Photo : Quách Phong vs Mạc Họa Kỳ -Make up & Stylist : Nguyễn Thu Hương …

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Về Âm Nhạc Khác: https://southtexasrefugees.org/am-nhac

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận