Bệnh thuỷ đậu thường lành tính. Nhưng nếu không cẩn trọng thì sẽ rất dễ bị biến chứng. Phải chăm sóc bệnh nhân thủy đậu như thế nào?

* Nguồn: VTC1
* Website:
* Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Viet Nam Online Television, vnotv, vtc, vtctube, truyen hinh vtc, truyen hinh ky thuat so vtc, vtc1, vtc14, vtc7, vtc9

Xem Thêm Bài Viết Về Sức Khỏe Khác: https://southtexasrefugees.org/suc-khoe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/