Vi rút gây bệnh thủy đậu lây chủ yếu qua đường hô hấp, từ người bệnh sang người người lành khi bệnh nhân thủy đậu ho, hắt hơi hoặc nhảy mũi. Phòng ngừa chủ động nhất là đưa trẻ từ 12 tháng tuổi đi tiêm ngừa vắc xin thủy đậu, tỷ lệ bảo vệ sau khi tiêm ngừa có thể đạt tới 95%.

Xin chú ý nữa là thời gian ủ bệnh của thuỷ đậu là từ 1-2 tuần sau khi tiếp xúc với bệnh nhân, do đó, nếu một người chưa được tiêm phòng vaccine thuỷ đậu mà có tiếp xúc với bệnh nhân thuỷ đậu thì cần phải theo dõi tình trạng sức khỏe trong vòng 10 ngày sau đó.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Youtube :
Xem tiếp các video khác:
Facebook:
SUBSCRIBE :

If there are any copyright issues with any videos posted here i will remove them, please contact my email:
ibienhoa@gmail.com

www.dnrtv.org.vn, dnrtv, dongnai, news, hiepdnrtv, đồngnai, bienhoa, biênhoà, Bệnh thủy đậu, cách phòng ngừa

Xem Thêm Bài Viết Về Sức Khỏe Khác: https://southtexasrefugees.org/suc-khoe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/