Cập nhật điều trị Tăng huyết áp 2019 [Video Tim Mạch 1/25]Bài giảng Tim mạch – Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội:
Cập nhật điều trị Tăng huyết áp 2018 [Bài giảng Tim Mạch 1/25].
PGS. TS. Nguyễn Thị Bạch Yến, Viện Tim Mạch Việt Nam. Fanpage:

Viện Tim Mạch Việt Nam, Nguyễn Thị Bạch Yến, Cập nhật điều trị Tăng huyết áp 2018, Tăng huyết áp

Xem Thêm Bài Viết Về Sức Khỏe Khác: https://southtexasrefugees.org/suc-khoe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận