Cháu Thương Chú Bộ Đội – V.ACháu Thương Chú Bộ Đội – V.A
=============================
Cháu thương chú bộ đội
Cháu thương chú bộ đội
Nơi rừng sâu biên giới
Cháu thương chú bộ đội
Canh giữ ngoài đảo xa
Cho chúng cháu ở nhà
Cho mùa xuân nở hoa
Cho tiếng hát hòa bình
Vang trời xanh quê ta

Chu Bo, Politics (TV Genre), Cháu Thương Chú Bộ Đội – V.A

Xem Thêm Bài Viết Về Giáo Dục Khác: https://southtexasrefugees.org/giao-duc

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận