Chỉnh lỗi tiếng Anh: almost, most, most of, the most“hầu hết” ≠ “almost”

Dù nhìn hai từ “almost” và “most” gần giống nhau, nhưng thực tế là chúng rất khác nhau. May là sự khác biệt giữa chúng không phức tạp lắm. Cứ xem clip này là bạn sẽ sửa lỗi này luôn.

P.S. Làm xong rồi mình mới nhớ, nếu sau “most of” là đại từ số nhiều—”us,” “them,” “you” (plural), “these,” hoặc “those”—thì cũng không cần thêm “the.”

Song: “Embassy Row,” Pavement

American English (Language Dialect), Vietnam (Country)

Xem Thêm Bài Viết Về Giáo Dục Khác: https://southtexasrefugees.org/giao-duc

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận