Chọn lọc những bài hát Bolero về mùa Hè hay nhất 1 || Phương Dung – Thanh Tuyền – Giao Linh – Cẩm Ly#TuyenChonBoleroMuaHe #PhuongDung #ThanhTuyen #GiaoLinh #CamLy
List bài hát
1. 0:00 Hạ Buồn (Thanh Sơn) – Thanh Tuyền
2. 5:05 Lưu Bút Ngày Xanh (Thanh Sơn) – Phương Dung
3. 11:15 Phượng Buồn (Phượng Vũ – Thanh Sơn) – Cẩm Ly
4. 15:35 Nổi Buồn Hoa Phượng 1, 2 (Thanh Sơn) – Giao Linh
5. 20:45 Tiếng Ve Sầu (Minh Kỳ – Lê Dinh) – Thanh Tuyền

Fanpage kênh
Gourp kênh

#TuyenChonBoleroMuaHe,#PhuongDung,#ThanhTuyen,#GiaoLinh,#CamLy

Xem Thêm Bài Viết Về Âm Nhạc Khác: https://southtexasrefugees.org/am-nhac

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận