CKD3 (bệnh thận mạn): Đánh giá mức lọc cầu thậnHệ thống phân độ CGA trong đó C là nguyên nhâ, G là mức lọc cầu thận, A là albumin niệu, là hệ thông đơn giản, dầy đủ. Mức lọc cầu thận là chỉ số đơn giản, tonaf diện nhất để đánh giá chức năng thận và phân độ suy thận. Cùng tìm hiểu khái niệm về mức lọc cầu thận, độ thanh thải cầu thận, các công thức ước tính mức lọc cầu thận

CKD, NKF, KDOQI, INS, KDIGO, bệnh thận mạn, mức lọc cầu thận,ước tính mức lọc cầu thận, albumin niệu, GFR

Xem Thêm Bài Viết Về Sức Khỏe Khác: https://southtexasrefugees.org/suc-khoe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận