[TDTU Rev] Ton Duc Thang University welcomes K24

Subscribe to TDTU on YouTube: youtube.com/TDTUniversity Follow TDTU Website: www.tdtu.edu.vn Facebook: fb.com/tonducthanguniversity Brief story: 0:00 Intro 0:06 Let’s get started 0:16 Come to the entrance 0:23 Take your enroll invitation 0:51 Get to know at TDTU information conner 1:19 Pay tuition fees 1:59 Take photo for Student ID card 2:28 Register to the dormitory 2:36 … Đọc tiếp

C++ 64: Lớp string

Hướng dẫn học lập trình C++ cơ bản và nâng cao. Học lập trình C++ cho người mới bắt đâu. lớp string trong c++. lớp string dùng để thao tác với chuỗi kí tự với các phương thức hỗ trợ sẵn, đơn giản tiện dụng không cần lo lắng về cấp phát, quản lý bộ … Đọc tiếp

Strike the Blood II [AMV] – Blood [HD]

Descrição/Description– Song: Altessa – Blood Anime: Strike the Blood II Used: Ova 3-5-6 –Alternative Titles– English: Strike the Blood Second Japanese: … [vid_tags] Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Khác: https://southtexasrefugees.org/cong-nghe Nguồn: https://southtexasrefugees.org/