Đêm Trăng Tình Yêu – GMCGMC là nhóm nhạc từng rất đình đám vào thời điểm 2003-2005. Thành lập vào ngày 18.1.20013, gồm 5 thành viên Lê Dũng, Anh Kiệt, Tuấn Khang, Ưng Đại Vệ …

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Về Âm Nhạc Khác: https://southtexasrefugees.org/am-nhac

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận