Demo hệ thống chữa cháy tự động bằng khí (Inergen)Hỗn hợp khí Innergen có thành phần gồm: 52%N2, 40%Ar, 8%CO2.

Nitrogen (Chemical Element)

Xem Thêm Bài Viết Về Sức Khỏe Khác: https://southtexasrefugees.org/suc-khoe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận