Điếu thuốc tàn bên ly rượu nhạt||Đời khốn nạn biết bầu bạn cùng ai.

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Về Sức Khỏe Khác: https://southtexasrefugees.org/suc-khoe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/