Điều trị Ngoại tâm thu thất
Báo cáo case lâm sàng Ngoại tâm thu thất
Ths. BS. Nguyễn Thị Lệ Thúy
Fanpage:

Đkmedical, y học

Xem Thêm Bài Viết Về Sức Khỏe Khác: https://southtexasrefugees.org/suc-khoe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/