Đọc thơ: Đàn kiến nó đi"Thơ: Đàn kiến nó đi
(Tác giả: Định Hải)
Một đàn kiến nhỏ
Chạy ngược chạy xuôi Chẳng ra hàng một
Chẳng thành hàng hai
Đang chạy bên này
Lại sang bên nọ
Cắm cổ cắm đầu
Kìa trông, xấu quá!
Chúng em vào lớp
Sánh bước hai hàng
Chẳng như kiến nọ
Rối tinh cả đàn.

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Về Giáo Dục Khác: https://southtexasrefugees.org/giao-duc

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận