Duyệt thị đường – nhà hát cung đình triều Nguyễn| LTQGIDuyệt Thị đường là nhà hát cung đình triều Nguyễn và cũng là nhà hát xây dựng sớm nhất ở Huế. Năm 1826, vua Minh Mệnh cho xây dựng Duyệt Thị đường để làm nơi biểu diễn nhã nhạc phục vụ các vua, Hoàng tộc và quan viên ở Kinh. Cho tới ngày nay, Duyệt Thị đường vẫn là sân khấu chính để biểu diễn Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại Nhã nhạc Cung đình Huế phục vụ các du khách khi tới Huế.
Clip thuộc bản quyền Trung tâm Lưu trữ quốc gia I – National archives centre N1
Email: luutruquocgia1@gmail.com

Luu tru quoc gia, LTQGI, duyệt thị đường, nhà hát cung đình, triều nguyễn, huế, 1826, vua minh mệnh, biểu diễn nhã nhạc, hoàng tộc, quan viên, nhã nhạc cung đình huế, du khách tới huế, lưu trữ quốc gia 1

Xem Thêm Bài Viết Về Âm Nhạc Khác: https://southtexasrefugees.org/am-nhac

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận