Excel 2013 Bài 05 Cách lấy ký tự sau một ký tự bằng find,Len, right, left, midHàm này giúp chúng ta, lấy được vùng dữ liệu sau bất kỳ ký tự nào – Dùng hàm find tìm ra vị trí ký tự – Dùng hàm len để đếm tổng số ký tự – Dùng hàm right để …

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Khác: https://southtexasrefugees.org/cong-nghe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận