Excel – tách tên, số điện thoại và địa chỉ bằng các hàm xử lý TEXTExcel – tách tên, số điện thoại và địa chỉ bằng các hàm xử lý TEXT

Đây là một bài tập cơ bản và phổ biến với các bạn đang học hoặc sử dụng Excel

Trong video này các bạn sẽ được hướng dẫn cách sử dụng các hàm cơ bản như LEFT, RIGHT, MID, LEN, FIND để xử lý, truy xuất các đoạn text.

excel cơ bản, hàm excel, hàm cơ bản trong excel, hàm excel cơ bản, bài tập excel, tự học excel, sử dụng hàm excel, excel ai xem cũng hiểu, hàm xử lý text, left, right, mid, find, len, tách số điện thoại, tách tên họ, tách địa chỉ, tách số đt bằng excel

Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Khác: https://southtexasrefugees.org/cong-nghe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận