Giải Trắc Nghiệm Kinh tế Vi Mô (Có Đáp Án) – Đề Số 1Giải Trắc Nghiệm Kinh tế Vi Mô (Có Đáp Án) – Đề Số 1
Câu 32. Đường cầu của hàng hóa A đi qua 2 điểm như sau: X P=200, Q=80 và Y P=220, Q=7. Phương trình của đường cầu là:
P = -1/2Q+180
Q = -1/2P+180
P = -2Q+90
Q = -2P+360

kinh tế, vi mô, kinh tế vi mô, economics, micro economics

Xem Thêm Bài Viết Về Giáo Dục Khác: https://southtexasrefugees.org/giao-duc

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận