Học phong thủy Online | bài 1: Âm dương, ngũ hành, thiên canHọc phong thủy Online | bài 1: Âm dương, ngũ hành, thiên can
Bài 2:
Video dạy Phong Thủy và Kinh Dịch của Trung tâm tư vấn phong thủy Tâm An
Vô Cực sinh Thái Cực
Thái Cực sinh Lưỡng Nghi
Lưỡng Nghi sinh Tứ tượng
Tứ Tượng sinh Bát Quái
Bát Quái biến hóa ra vô cùng
Từ Không thành Có
Từ Có sanh Âm Dương
Âm Dương sanh Bốn Hướng
Bốn Hướng Sanh Tám Phương
Tám Phương biến hóa vô tận
– Âm dương là 2 mặt đối lập, mâu thuẫn, thống nhất, chuyễn hóa lẫn nhau, dựa vào nhau mà tồn tại, triệt tiêu thay thế nhau. Trong dương có mầm mống của âm, trong âm có mầm mống của dương. Âm dương có cả trong thế giới hữu hình và vô hình.
– Ngũ hành
Có 5 hành; Hỏa (lửa); Thổ (đất); Kim (kim loại); Thủy (nước); Mộc (cây cỏ)
Mười thiên can: Theo thứ tự từ 1 đến 10 là:
Giáp(1), ất (2), bính (3), đinh(4), mậu (5) kỷ (6), canh(7), tân (8), nhâm (9), quí (10).
– Số lẻ là dương can (giáp, bính mậu, canh, nhâm)
– Số chẵn là âm (ất, đinh, kỷ, tân, quí)
– Ngày lẻ (dương can) là ngày cương (đối ngoại)
– Ngày chẵn (âm can) là ngày cương (đối nội)
– Những cặp đối xung: Giáp và kỷ, ất và canh, bính và tân, đinh và nhâm, mậu và quí.

học phong thủy, xem phong thủy,âm dương, ngũ hành, thiên căn, Học phong thủy Online

Xem Thêm Bài Viết Về Giải Trí Khác: https://southtexasrefugees.org/giai-tri

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận