Hướng dẫn các mẹ và các bạn sử dụng que thử thai đúng cách, 1 vạch chưa có thai, 2 vạch đã có thai. Trong clip này sử dung que thử thai Chip Chips

que thu thai, huong dan su dung que thu thai, 1 vach chua co thai, 2 vach da co thai, que thu thai chip chips

Xem Thêm Bài Viết Về Sức Khỏe Khác: https://southtexasrefugees.org/suc-khoe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/