[Kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản] –Kỹ thuật đo huyết áp



Khoadieuduong-Hue-Do dau hieu song-Video 1

Hue University (College/University)

Xem Thêm Bài Viết Về Sức Khỏe Khác: https://southtexasrefugees.org/suc-khoe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận