Làm việc tại nhà đơn giản với AnyDesk. Hướng dẫn cài đặt chi tiết.Trong thời buổi như hiện nay, đa số các công ty đều cho nhân viên làm việc từ xa hoặc tại nhà, nhưng lại vướng khó khăn về nhiều vấn đề truy cập dữ liệu từ xa. Nay, NNT1001 sẽ hướng dẫn ACE chương trình truy cập máy tính từ xa ( Remote Desktop) mong giúp được ACE chưa có kinh nghiệm trong việc này.

#AnyDesk #LamViecTaiNha #RemoteDesktop

nnt1001, truy cập máy tính, truy cập từ xa, đào tạo từ xa, AnyDesk, any desk, remote Desktop

Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Khác: https://southtexasrefugees.org/cong-nghe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận