[Lập trình C/C++] Bài 13. Sự khác nhau cơ bản(Nhập – Xuất) giữa C và C++– Ngôn ngữ lập trình C và C++ là 1 trong những ngôn ngữ lập trình rất tốt dành cho các bạn bước đầu tiếp xúc với lập trình. Ngôn ngữ C/C++ giúp cho bạn rèn luyện tốt tư duy và phân tích vấn đề thông qua các bài tập cụ thể.
– Nhưng chúng ta cũng nên phân biệt sự khác nhau của 2 ngôn ngữ này. Các cú pháp có thể khác nhau nhưng tư duy lập trình thì hoàn toàn giống nhau

lập trình C, Lập trình C/C++, ngôn ngữ C khác C++, nhập xuất C, nhập xuất C++, nhập xuất C và C++, sự khác nhau giữa C và C++

Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Khác: https://southtexasrefugees.org/cong-nghe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận