[Lập trình C/C++] Bài 41. Kĩ thuật chia tách file(file.h và file.cpp) trong lập trình C/C++(phần 1)– Kĩ thuật chia tách file chỉ có trong ngôn ngữ lập trình C/C++. Đây là kĩ thuật giúp cho việc quản lí code của chương trình chúng ta trở nên rõ ràng và chuyên nghiệp hơn.
– Kĩ thuật này đơn giản là tạo ra 1 file .h để KHAI BÁO các hàm mà chương trình chúng ta cần dùng đến. Tiếp tục tạo thêm 1 file .cpp để đi ĐỊNH NGHĨA lại các hàm đã khai báo trong file .h ở trên.
– Source code:

file.h và file.cpp, file.h và file.cpp trong C/C++, Kĩ thuật chia tách file trong lập trình C/C++, chia file.h file.cpp trong c, chia file.h file.cpp trong c++, Cách tách code ra thành file .cpp và file .h, Tại sao lại không viết phần định nghĩa vào file .h, Cách tạo file .h và ứng dụng của nó, file header, Kĩ thuật chia tách file(file.h và file.cpp) trong lập trình C/C++

Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Khác: https://southtexasrefugees.org/cong-nghe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận