Nhạc niệm 1000 danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát (HD 720)(Trích Kinh Địa Tạng) Nếu ai có thể mỗi ngày đều niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ-tát 1.000 biến và luôn đến 1.000 ngày, người đó sẽ được Địa Tạng Bồ-tát …

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Về Âm Nhạc Khác: https://southtexasrefugees.org/am-nhac

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận