“Chạy thận” là quá trình lọc bỏ chất thải khỏi máu bệnh nhân thông qua thiết bị thẩm tách, sau đó bơm máu sạch trở lại cơ thể.
Web truyền hình:
Đăng ký youtube: – –
Like fanpage:

Sông mã ca, song ma ca, songmaca, Thanh Hóa, Thanh Hoa, Hội đồng hương thanh hóa, tinh thanh hoa, Khám phá, khám phá thế giới, chạy thận, chạy thận nhân tạo, nhân tạo, lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, bệnh nhâ, shock phản vệ, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, sốc phản vệ, y tế, chết người, bệnh viện, thận

Xem Thêm Bài Viết Về Sức Khỏe Khác: https://southtexasrefugees.org/suc-khoe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/