Rising Storm 2: Ho Chi Meme's Boysallan please add rice joke

rising storm, rising storm 2, rising storm 2 vietnam, vietnam, montage, fun, fun montage, existence is pain, videogame, ho chi meme, ho chi minh, rice, communist, communist rice, rice is safe, rice = safe, garbage

Xem Thêm Bài Viết Về Giải Trí Khác: https://southtexasrefugees.org/giai-tri

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận