Bệnh sa trực tràng và bệnh trĩ có nhiều biểu hiện giống nhau, nhưng thực tế lại khác xa nhau. Thông tin chi tiết sẽ được Bác sĩ phân tích trong chương trình.

* Nguồn: VTC1
* Website:
* Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Viet Nam Online Television, vnotv, vtc, vtctube, truyen hinh vtc, truyen hinh ky thuat so vtc, vtc1, vtc14, vtc7, vtc9

Xem Thêm Bài Viết Về Sức Khỏe Khác: https://southtexasrefugees.org/suc-khoe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/