SORT & FILTER chi tiết về cách lọc dữ liệu trong ExcelSort (sắp xếp) và Filter (lọc) là những tính năng cho phép bạn thao tác dữ liệu trong một bảng tính được thiết lập dựa trên các tiêu chuẩn. Để sắp xếp dữ liệu và lọc dữ liệu trong Excel bạn sẽ sử dụng tính năng Sort & Filter. Video này sẽ hướng dẫn bạn cách lọc dữ liệu, sắp xếp dữ liệu với tính năng này trên Excel. #bhvtinhoc,#tinhocanban,#tinhocvanphong

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: “Cambridge English for Marketing Student’s Book CD”

-~-~~-~~~-~~-~-

sắp xếp dữ liệu trong excel, lọc dữ liệu trong excel, thủ thuật sử dụng sort trong excel, hướng dẫn sử dụng filter trong excel, chi tiết hướng dẫn cách sử dụng sort và filter trong excel

Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Khác: https://southtexasrefugees.org/cong-nghe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận