Sửa lỗi giãn chữ cách xa nhau trong Word ✔️✔️ Lỗi giãn chữ không đều trong word (khi copy từ trên web về)
Khắc phục lỗi tự giãn chữ khi canh đều đoạn văn bản trong Word từ tài liệu copy trên mạng
1. Nhấn Ctrl+H để hiện cửa sổ Find and Replace.
2. Đặt con trỏ vào ô Find what: nhấn vào nút Special và chọn là Manual line break, khi đó ô Find what sẽ là ^l (Hoặc gõ dấu mũ và chữ “l viết thường”);
3. Đặt con trỏ vào ô Replace with: nhấn vào nút Special và chọn Paragraph mark, khi đó ô Replace sẽ là ^p (hoặc gõ dấu mũ và chữ “p viết thường”).
4. Thay thế toàn bộ bằng cách nhấn vào nút Replace All.

Vậy là xong. Chúc thành công.

sửa lỗi cách chữ trong word, cách khắc phục lỗi giãn chữ trong word, lỗi khoảng cách chữ trong word,ách khắc phục lỗi giãn chữ trong word 2010, sửa lỗi cách chữ trong word 2016, sửa lỗi cách chữ trong word 2019, lỗi khoảng cách chữ trong word 2013, lỗi khoảng trắng trong word, Lỗi giãn chữ không đều trong word (khi copy từ trên web về), WORD Xử lý lỗi cách chữ xa nhau, Sửa lỗi giãn chữ cách xa nhau trong Word, namloanchannel, namloan

Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Khác: https://southtexasrefugees.org/cong-nghe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận