Survivor: Game Changers – WinnerSarah Lacina: Winner, Season 34
Brad Culpepper: 2nd place, Season 34
Troy “Troyzan” Robertson: 3rd place, Season 34

Survivor Game Changers

Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Khác: https://southtexasrefugees.org/cong-nghe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận