Tách Dữ Liệu Trong Excel (không dùng hàm)Ngoài việc sử dụng hàm để tách dữ liệu thì chúng ta có thể sử dụng hai cách đơn giản nhưng rất hiệu quả sau:
– Text to Columns: Cách này sẽ tách cột dữ liệu ban đầu thành nhiều cột dữ liệu theo yêu cầu.
– Flash Fill: Cách này sẽ tách được phần dữ liệu mong muốn từ chuỗi dữ liệu ban đầu mà không làm ảnh hưởng đến cột dữ liệu ban đầu.
=============================================================
Lưu Đức Bình

tachdulieu, texttocolumns, flashfill, tachten, sapxeptheoalphabet

Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Khác: https://southtexasrefugees.org/cong-nghe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận