Tách lấy ngày, tháng, năm, nơi sinh từ một ô ra từng ô khác nhau trong Excel.Mình trình bày cách tác lấy ngày tháng năm sinh trong 1 ô ra nhiều ô khác nhau mà không dùng hàm ngày tháng.

excel, tách ngày tháng năm sinh

Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Khác: https://southtexasrefugees.org/cong-nghe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận