Tần Chiêu Đế Đại Chiến Ngũ Hồ – Tập 1Kịch bản Tần Chiêu Đế Đại Chiến Ngũ Hồ
Giám chế: Phạm Lân
Tác Giả: Văn Tiên
Đạo Diễn: Võ Hoàng Phương
Âm Nhạc: Minh Tâm, Hoàng Thành
Quay Phim: Lê Trí, Nguyễn Hùng, Huỳnh Thái, Trường Vũ

Cai, luong, ho, quang

Xem Thêm Bài Viết Về Âm Nhạc Khác: https://southtexasrefugees.org/am-nhac

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận