Thơ: Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí MinhTức cảnh Pác Bó
Tác giả: Hồ Chí Minh

Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
Cuộc đời cách mạng thật là sang.

Tháng 2 năm 1941.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005

thơ, đọc thơ, tức cảnh pác bó, hồ chí minh, thơ hồ chí minh, thơ sách giáo khoa

Xem Thêm Bài Viết Về Giáo Dục Khác: https://southtexasrefugees.org/giao-duc

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận