Galaxy Watch Active 2 là chiếc Smartwatch duy nhất hiện nay của Samsung có tính năng đó huyết áp (các dòng khác không có) Tính năng này chưa khả dụng ở …

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Về Sức Khỏe Khác: https://southtexasrefugees.org/suc-khoe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/