THỰC HÀNH HỒI SỨC TIM PHỔI – Phần 1 │ Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) training – Part 1CẬP NHẬT THÔNG TƯ SỐ: 51/2017/TT-BYT Ngày 29 tháng 12 năm 2017 │ HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ PHẢN VỆ
———————————
▶Nội dung cập nhật:
❶ Những điểm mới trong Thông tư 51/2017/TT-BYT Ngày 29 tháng 12 năm 2017 .
❷ Nhắc lại cơ chế Phản vệ.
❸ Các phác đồ phát hiện sớm Phản vệ.
❹ Chẩn đoán phân biệt Phản vệ.
❺ Phân độ và xử trí Phản vệ.
❻ Dự phòng Phản vệ.
❼ Vấn đề ngộ độc thuốc tê.
❽ Thực hành: cấp cứu ngừng tuần hoàn với mô hình.

Phản vệ, Sock phản vệ, Ngộ độc thuốc tê, Thông tư 51, Nguyên tắc phòng chống và xử trí tai biến y khoa, Dị ứng, Local anesthetic systemic toxicity, LAST, Anaphylaxis, Anaphylactic Shock, Shock, management principles of shock, Bs Hướng, Dr Van Huong Hoang, First aid, CPR, cardiopulmonary resuscitation, cardiopulmonary resuscitation training

Xem Thêm Bài Viết Về Sức Khỏe Khác: https://southtexasrefugees.org/suc-khoe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận