Thương ông – Tiếng việt lớp 2 [olm.vn]#olm #tiengvietlop2 #thuongong
Bài giảng chi tiết về bài tập đọc Thương ông.
Qua đó giúp con thấy được:
+ Tình yêu thương ông của bạn nhỏ.
+ Khuyên chúng ta phải biết chăm sóc các cụ già.

học trực tuyến, video học tập, olm, onlinemath

Xem Thêm Bài Viết Về Giáo Dục Khác: https://southtexasrefugees.org/giao-duc

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận