Thuyết minh, hùng biện về môi trường- Giải nhất- Ánh DiệuChúng ta là một phần của tự nhiên. Phản bội tự nhiên là phản bội chính bản thân mình, cứu lấy tự nhiên là cứu lấy chính mình… Nếu chúng ta không cùng chung tay cứu lấy môi trường thì lúc đó, tất cả chúng ta sẽ cùng tuyệt chủng…một cách bình đẳng !

Bảo vệ môi trường

Xem Thêm Bài Viết Về Giáo Dục Khác: https://southtexasrefugees.org/giao-duc

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận