Tony | Thi NÂNG TẠ Uống PEPSI – Học Sinh Lớp 3 – Children Lift WeightsThi Nâng Tạ Uống Pepsi, có 2 loại tạ: 1 cục 5kg = 1ly PEPSI mini/1 lần nâng. cục tạ 8kg = 2 ly PEPSI mini/1 lần nâng. Để xem ai sẽ là người mạnh nhất trong …

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Khác: https://southtexasrefugees.org/cong-nghe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận