Tshuaj hnoos thiab tshuaj ntaus hnoos qeev – POVYANGTxiv qaub paj muaj txiaj ntsig zoo kho rau tus mob NOJ ZAUB MOV TSIS XAM thiab HNOOS , HNOOS TAU HNOOS QEEV.
Qhov siv ua tshuaj yog peb siv cov tawv txiv no ziab qhuav, thuam muaj 2 tug mob no peb muaj 1 me nyuam txaum los rhaub rau haus li ntawv ib hnub ib zaug li thiab siv li 3- 7 hnub.

Yog ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa leej twg muaj lus nug, losis xav tau kuv ib tshuaj kho mob twg no hu rau kuv tau nawb:
POVYANG
Email:yangsab034@gmail.com
Phone:+841668813034
Losis ntsib kuv hauv FACEBOOK:

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Về Giải Trí Khác: https://southtexasrefugees.org/giai-tri

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận