Tự học Excel: Tách Họ và Tên thành 3 cột Họ, Chữ Lót, Tên trong vòng 5 nốt nhạco Mời Like Fanpage:
o Xem cách sử dụng hàm Find và hàm Trim:
o Video hướng dẫn tách Họ Và Tên thành các vùng riêng biệt Họ, Chữ Lót, Tên bằng cách dùng thao tác tìm kiếm kết hợp với việc sử dụng hàm FIND (tìm vị trí của một ký tự trong một chuỗi) và hàm TRIM (cắt bỏ các khoảng trắng dư thừa trong một chuỗi).

Excel, Xử lý chuỗi, xu ly chuoi, ham find, ham trim, Vlookup, Hlookup, Left, Right, Mid

Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Khác: https://southtexasrefugees.org/cong-nghe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận