Uống rượu không say ta nào haynhững ngày tết như thế này thật là vui ơi là vui.

https://youtu.be/addme/FJacSRDj709Kd7m6KjRdOSCXmooB9A

Xem Thêm Bài Viết Về Âm Nhạc Khác: https://southtexasrefugees.org/am-nhac

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận