Các em làm bài thi trắc nghiệm sau đây

Link download slide

Subclinical hypothyroidism, levothyroxine, hypothyroidism, suy giap can lam sang, Suy giáp cận lâm sàng, Suy giáp, TSH

Xem Thêm Bài Viết Về Sức Khỏe Khác: https://southtexasrefugees.org/suc-khoe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/